Mimar Sinan’ın Eserleri

Aşağıda listesi yayınlanmakta olan yapılar, büyük Türk mimarı Sinaneddin Yusuf , bilinen adı ile Mimar Sinan ‘ın el yazması eserleri, Tezkiretü’l Bünyan, Tezkiretü’l Ebniye, Adsız Risale ve Tuhfetü’l Mi’mârin ‘den derlenmiştir.

Mimar Sinan'ın Mührü

“Bu değersiz kul , Sultan Selim Han’ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup , Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında , tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek , görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbula dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım ” Tezkiretü’l Bünyan (Bİyografisi ve Eserleri)

CAMİLER

 1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
 2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
 3. Haseki Camii,
 4. Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı
 5. Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) – Üsküdar’da, iskelede
 6. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
 7. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
 8. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
 9. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Büyükçekmece)
 10. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
 11. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
 12. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
 13. Kara Camii – Sofya
 14. Kazasker İvaz Efendi Camii
 15. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
 16. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
 17. Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
 18. Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
 19. Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
 20. Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),
 21. Drağman Yunus Camii
 22. Gazi Ahmet Paşa Camii
 23. Hadım İbrahim Paşa Camii
 24. Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya’da)
 25. Molla Çelebi Camii
 26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
 27. Piyale Paşa Camii
 28. Rüstem Paşa Câmii – Tahtakale
 29. Selimiye Camii – Edirne
 30. Zâl Mahmûd Paşa Câmii – Eyüp
 31. Çavuşbaşı Camii – Sütlüce
 32. İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
 33. Şah Sultan Camii – Eyüp
 34. Şehzade Camii – Şehzadebaşı
 35. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
 36. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
 37. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
 38. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
 39. Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
 40. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
 41. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
 42. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
 43. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
 44. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
 45. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
 46. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
 47. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
 48. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
 49. Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
 50. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
 51. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
 52. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
 53. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
 54. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
 55. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
 56. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),
 57. Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
 58. Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
 59. Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
 60. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
 61. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
 62. Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
 63. Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
 64. Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
 65. Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
 66. Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
 67. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
 68. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
 69. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
 70. Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
 71. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te) Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
 72. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
 73. Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
 74. Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
 75. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
 76. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
 77. Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
 78. Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
 79. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
 80. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
 81. Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
 82. Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
 83. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
 84. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
 85. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
 86. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
 87. Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
 88. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
 89. Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
 90. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
 91. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
 92. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

MEDRESELER

 1. Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
 2. Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
 3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
 4. Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
 5. Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
 6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da),
 7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
 8. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
 10. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
 12. MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
 13. MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
 14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
 15. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 16. Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 17. AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
 18. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
 19. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 20. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
 21. İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
 22. Kasım Paşa Medresesi,
 23. Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
 24. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),
 25. Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
 26. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
 27. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
 28. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
 29. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
 30. Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
 31. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
 32. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
 33. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
 34. Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
 35. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
 36. Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
 37. Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
 38. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
 39. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
 40. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
 41. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 42. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
 43. Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
 44. Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
 45. Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
 46. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
 47. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
 48. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
 49. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 50. Kirmasti Medresesi,
 51. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
 52. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
 53. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
 54. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
 55. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
 56. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

KÜLLİYELER

 1. Haseki Külliyesi
 2. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

DâRÜLKURRâLAR

 1. SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbul’da),
 2. Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
 3. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
 4. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 5. Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
 6. Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 7. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

 TÜRBELER

 1. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
 2. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
 3. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
 4. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
 5. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
 6. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
 7. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
 8. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
 9. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
 10. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 11. MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
 12. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
 13. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 14. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
 15. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 16. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
 17. Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
 18. Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 19. Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
 20. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

İMâRETLER

 1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
 2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
 3. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
 4. Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
 5. SultanSelim İmâreti (Karapınar’da),
 6. SultanSüleymân İmâreti (Şam’da),
 7. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
 8. SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da),
 9. Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 10. Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 11. Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
 12. Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
 13. Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
 14. MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da),
 15. MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da),
 16. Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de),
 17. MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

DâRÜŞŞİFALAR

 1. SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
 2. Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
 3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

SU  YOLU  KEMERLERİ

 1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
 2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
 3. Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),
 4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
 5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
 6. Kırık Kemer

KÖPRÜLER

 1. Büyükçekmece Köprüsü,
 2. Silivri Köprüsü,
 3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
 4. Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
 5. Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
 6. Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de),
 7. MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
 8. Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).
 9. Drina Köprüsü
 10. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü
 11. Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası’nda)

KERVANSARAYLAR

 1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
 2. Kervansaray (Büyükçekmece’de),
 3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
 4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
 5. Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
 6. Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
 7. Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
 8. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
 9. Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
 10. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
 11. Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
 12. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
 13. RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
 14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
 15. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
 16. MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),
 17. Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
 18. RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),
 19. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
 20. İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

SARAYLAR

 1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
 2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
 3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
 4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
 5. Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
 6. İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 7. Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
 8. Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
 9. Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
 10. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
 11. Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
 12. Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
 13. MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da),
 14. Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
 15. MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da),
 16. Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
 17. Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 18. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 19. Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
 20. Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 21. AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 22. Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
 23. Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
 24. SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 25. Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da),
 26. Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
 27. MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
 28. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
 29. Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
 30. AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
 31. AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
 32. AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te),
 33. Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te),
 34. MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
 35. Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da),
 36. Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

MAHZENLER

 1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
 2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
 3. Anbar (sarayda),
 4. Anbar (Has Bahçe Yalısında),
 5. Mutbak ve kiler (sarayda),
 6. Mahzen (Unkapanı’nda),
 7. İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
 8. Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

HAMAMLAR

 1. SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),
 2. Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede),
 3. Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
 4. Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
 5. Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),
 6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
 7. Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
 8. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
 9. Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
 10. Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
 11. Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
 12. Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 13. MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
 14. MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de),
 15. Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 16. İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
 17. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
 18. Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
 19. Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
 20. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
 21. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
 22. Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
 23. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
 24. Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
 25. Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
 26. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
 27. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
 28. Hamam (Çatalca’da),
 29. RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
 30. Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
 31. Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
 32. Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 33. Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
 34. Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
 35. Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 36. İskender Paşa Hamamı,
 37. Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
 38. Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
 39. Beykoz Hamamı,
 40. Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
 41. Hamam (Eyüp’te),
 42. Dere Hamamı (Eyüp’te),
 43. Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
 44. Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
 45. HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
 46. Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
 47. Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
 48. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)

Mimar Sinan Türbesi ; Süleymaniye/İstanbul

Mimar Sinan’ın Türbesinin mimari maketi

Mimar Sinan ölümünden önce kendi türbesini de hazırlamıştı. Türbesinde “Geçdi bu demde cihandan pir-i mimaran Sinan” yazar ve ebced hesabı ile ölüm yılına işaret eder.

Reklamlar

About mehmetarikan70

İyi bir baba, aile reisi, ekonomist, yazılımcı olmaya çalışan, ideal dünyanın ideal insanda olacağına inanan...
Bu yazı Tarih içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

One Response to Mimar Sinan’ın Eserleri

 1. Geri bildirim: Hürrem Sultan’ın hayır hasenatları | mehmetarikan70

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s